Disclaimer

U bent zich er van bewust dat Praktijk Anja Disseldorp geen garanties kan geven, net zoals een arts geen garanties kan geven of een bepaald medicijn of chirurgische ingreep het beoogde resultaat zal geven en/of dat er complicaties en bijwerkingen optreden.

Daarnaast bent u zich bewust van het feit dat de hier aangeboden therapeutische behandelingen c.q. coaching niet dient ter vervanging van de reguliere geneeskunde. De aangeboden begeleidingen van Praktijk Anja Disseldorp zijn geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch of financieel advies.